All träning som inte är fysisk är mental träning.

Mental träning handlar om att träna upp den mentala förmågan för att bättre klara av olika situationer som uppstår i livet d v s att må bättre och fungera bättre.

Du blir medveten om hur du systematiskt kan påverka dina tankar, känslor, det du gör och din kropp i en positiv riktning.

Mental träning är ett bra sätt att motverka och hantera stress.

I mental grundträning ingår muskulär avspänning, mental avspänning, självbildsträning och målinriktad mental träning.

För positiv förändring krävs regelbunden träning.