Vårt samhälle präglas av ett ofta högt tempo, stora förändringar och möjligheter, samt ett ökande informationsflöde att ta ställning till. En stor del av vår uppmärksamhet i våra tankar går antingen bakåt i tiden på det som har varit, eller framåt i tiden med planer, förväntningar eller kanske oro. Det är lätt att missa att livet pågår just nu, ögonblick för ögonblick, samt att det är i nuet som vi kan påverka. Det som har hänt har hänt och framtiden vet vi egentligen mycket lite om.

Medveten närvaro kan hjälpa oss att stanna upp och bara vara, att upptäcka och uppskatta vardagens små glädjeämnen, att göra kloka val, lättare hantera det som är svårt, att minska på stressreaktioner och njuta av det som är gott. Genom att försöka vara mer medvetet närvarande i nuet fyller vi våra dagar och år med liv, istället för att fylla livet med år.