Regelbunden avspänning kan ge dig:

Färre fysiska "överreaktioner" vid stress
Regelbunden avspänning sänker din grundspänning till en normal nivå, vilket ger återhämtning och energi till kroppen. Du lär dig att känna skillnaden mellan en spänd och en avspänd muskel d v s du kommer i fortsättningen att märka när du spänner dig och du får efter en tids träning en metod för ”snabbavspänning” i vardagen. Du får minskad muskelspänning och mindre värk, djupare och långsammare andning, lägre hjärtfrekvens och blodtryck, förbättrad mag- och tarmfunktion och förbättrat immunförsvar.

Minskad oro och ängslan
Även om livet inte blir lugnare runt omkring dig kan du uppleva dig lugnare. Du har lättare att se möjligheter i det som du annars sett som svårigheter.

Bättre sömn
Avspänning gör att du får lättare att somna. Du får också en djupare sömn som gör att du känner dig mer utvilad när du vaknar.

Ökad självkänsla
Du stärker din självkänsla genom att vara snäll mot dig själv och låta kroppen få den återhämtning den så väl behöver.

Förbättrade relationer
När du är avspänd blir du mer lyhörd för andra och du blir inte lika lätt irriterad.

Snabbare fysisk och mental återhämtning när du är trött
En stunds avspänning gör att du ”laddar batterierna” och får mer energi.

Klarare tankar och bättre koncentration
En lugn kropp är grunden för lugna och klara tankar. Du får lättare att koncentrera dig och ditt minne blir troligtvis bättre.

Mental träning
Avspänning är grunden i mental träning d v s du påverkar dina tankar och bilder, känslor och det du gör i en positiv riktning. I det avslappnande tillståndet är du mer mottaglig för nya tankar, inre bilder och förändringar.